Opći uvjeti internetske prodaje

Ovi uvjeti prodaje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije proizvoda ponuđenih na našim internetskim stranicama.

Prodavatelj: Internetsku prodaju na funditus.hr obavlja Funditus d.o.o. iz Zagreba, Funditus d.o.o. za izdavanje knjiga, Hanuševa 2,10 000 Zagreb , Upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: MBS 080600369 , Temeljni kapital: 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti, OIB: 58777640005, MB: 2200015, IBAN: HR0524020061100539725, Erste&Steiermärkische Bank d.d., Članovi uprave: M. K. Obradović, Tajana Obradović

Kupac: Kupac proizvoda je osoba koja putem e-knjižare (web-shopa) odabere barem jedan proizvod, popuni elektronički formular narudžbe i pošalje ga Prodavatelju. Kupcem se smatra i osoba koja se registrira na stranici funditus.hr, čime potvrđuje da je punoljetna i poslovno sposobna osoba. U ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobnih osoba kupnju mogu zaključiti njihovi skrbnici ili zakonski zastupnici., a u ime i za račun djelomično poslovno sposobnih osoba suglasnost za kupovina moraju dati njihovi skrbnici ili zakonski zastupnici.

Funditus d.o.o. ne snosi odgovornost u slučajevima postupanja koji su suprotni prethodno navedenoj definiciji i ponašanjima kupca.

Cijene: Cijene u e-knjižari funditus.hr izražene su u kunama s uključenim PDV-om (5 %). Važeće cijene su one koje su u e-knjižari objavljene na dan primitka narudžbe.

Račun: Prodavatelj će original računa isporučiti kupcu prilikom plaćanja odnosno dostave naručene pošiljke.

Navedenim općim uvjetima definirani su uvjeti kupnje odnosno prodaje putem www.funditus.hr. Navedene uvjete kupnje odnosno prodaje kupac prihvaća trenutkom narudžbe. Kupnja odnosno prodaja knjiga u e-knjižari funditus.hr može se obaviti s i bez registracije.

Kupnju je moguće ostvariti i u našoj poslovnici Prisavlje 2, 10000 Zagreb uz plaćanje gotovinom (novčanicama). Prije dolaska u poslovnicu potrebno je provjeriti dostupnost željenog naslova knjige na skladištu, a knjige se mogu u poslovnici kupiti i preuzeti isključivo sukladno prethodnom dogovoru e-mailom ili telefonom.